yatay-gunesenerjisi

Foto Voltaik

Fotovoltaik (PV), güneş enerjisini elektrik akımına dönüştürme teknolojisidir. Silikon gibi bazı materyaller güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine çevirmek gibi bir özelliğe sahiptir. Buna fotovoltaik etki denir.

Fotovoltaik güneş hücreleri, üzerine güneş ışığı düştüğünde güneş enerjisini doğrudan DC elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerden oluşan sistemlerdir. Genelde yüzeyleri kare, dikdörtgen veya daire şeklinde biçimlendirilen kristalin güneş hücrelerinin alanı 100 / 156 / 243 cm2 civarında ve kalınlıkları ise 0,2 – 0,4 mm arasındadır.Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Güneş pilleri fotonları(güneş ışınlarının bileşenleri) soğurarak, onların enerjisini elektrik moleküllere(elektron) çevirir. Bu moleküller hücrelerin ön ve arka kısımlarında toplanır.

Burada yaratılan gerilim bir elektrik akımı yaratır. Modüllere ve panellere monte edilmiş hücreler, yeterince yüksek gerilim elde etmek için kendi aralarında da seriler halinde birbirine bağlıdır.

Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel yada seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri yada paralel bağlanarak bir kaç Watt’tan megaWatt’lara kadar sistem oluşturulur.

PV modüllerinden elde edilen enerji akü ve pillerde olduğu gibi doğru akımdır(DC).Bu nedenle üretim tesislerinde ve evlerde kullanabilmek için inverter(evirici) yardımıyla alternatif akıma (DC) dönüştürülmeleri gerekmektedir.

Ayrıca evlere kurulacak PV modüller aracılığıyla tüketilen yerde eletriği üretmekle beraber sisteme bağlanacak ikinci sayaçla PV modüllerinden üretilen elektriği şebekeye vermekde mümkündür.Eğer üretilen enerji tüketilen enerjiden fazlaysa devletin açıkladığı garantili alım üzerinden ev kullanıcısına dağıtıcı şirket tarafından ödeme yapılır.Eğer tüketilen enerji daha fazlaysa ev kullanıcısı sadece bu farkı şebekeden satın almış olur.

Fotovoltaik (PV) ne demektir?

Fotovoltaik güneş hücreleri,üzerine güneş ışıkları(fotonlar) düştüğünde güneş enerjisini doğrudan DC elektrik enerjisine çeviren ve bu işlem sırasında Silikon, Galyum, Arsenit, Kadmiyum Tellurid ya da Bakır İndiyum Diselenid gibi yarı iletken malzemeleri kullanan düzeneklerdir. Genelde yüzeyleri kare, dikdörtgen veya daire şeklinde biçimlendirilen güneş hücrelerinin alanı 100/156/243 cm² civarında ve kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır. Güneş hücreleri yapılarına bağlı olarak %5 ile %20 arasında bir verimle çalışırlar. Ancak 0,5 Voltluk hücreler pratikte çok işe yaramadıkları için daha fazla gerilim elde etmek için hücreler seri bağlanarak FV sistemler oluşturulmaktadır.

PV Sistemlerin yararları

FV sistemleri çoğunlukla şebeke’den uzakta kurulu ve elektrik şebekesinin ekonomik olarak çekilmesinin uygun olmadığı bölgelerde tercih edilmektedir. Sinyalizasyon, Telekom istasyonları,yangın gözetleme istastonları,deniz fenerleri, yayla ve dağ evleri, sulama sistemleri, kırsal bölgelerdeki askeri birliklerde, karavanlarda ve yatlarda PV paneller tercih edilmektedir.Ayrıca enerji fiyatlarının günden güne arttığı ülkemizde ortalama 25 yıllık bir çalışma ömrü olan FV panellerinin şebeke alt yapısına sahip bölgelerde küçük ve orta ölçekli ticarethane statüsündeki işyerlerinde ve konutlarda kullanımı son derece uygundur.Ayrıca elektrik kesilmelerinin yoğun yaşandığı bölgelerde de FV sistem akülü olarak devreye alındığı takdirde sistem kesintisiz bir güç kaynağı görevi göreceği için tercih edilmektedir.

PV Sistem Çeşitleri

Şebekeye Bağlı FV(On-Grid) Sistemler: Bu sistemde ürettiğiniz elektriği akülerde depolamaya gerek kalmadan şebeke ile karşılıklı alısveriş imkanı mevcuttur. Ürettiğiniz fazla elektriği şebekeye satmanız, üretiminizden fazlasına ihtiyacınız olduğunda ise fazla elektriği yine şebekeden satın almanız prensibine dayanır. Bu sayede akü ve şarj kontrol masrafı ortadan kalkmakta, çevre dostu temiz enerji sistemlerinin şebeke elektriği bulunan yerlerde de uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.

Şebekeden Bağımsız FV(Off-Grid) Sistemler: Yerel elektrik hatlarına ulaşmanın zor veya çok masraflı olduğu durumlarda bu sistem kullanılır.Bu sistemlerde üretilen enerji akü gruplarında depo edilmekte ve bu depo edilen enerji inverterlar vasıtasıyla şebeke gerilimine donüştürülmekte ve kullanıma sunulmaktadır.

Neden Fotovoltaik Tercih Edilmelidir?

· FV sistemler güvenli ve güvenilir sistemlerdir.

· FV yakıtı olan Güneş enejisi sonsuz ve bedavadır.

· Bakım-onarım gerektirmez.

· Her yere kolayca monte edilir.

· FV sistemler gürültü yapmaz ve zararlı gazlar üretmez.

· FV sistemler sera gazı salınımlarını ciddi ölçüde düşürür.

· FV Sistemler Geri Dönüştürülebilir

Paylaş