yatay-havalandirma_tesisati

Havalandırma Sistemleri

Firmamız havalandırma ürünlerinin satışını yapmakta ve Servis hizmeti sağlamaktadır. İhtiyaçlarınızı bizlere ulaşarak ilettiğiniz taktirde, ücretsiz keşif ekibimiz adresinizi ziyaret ederek yapacakları ölçümler sonrasında gerekli olan havalandırma sistemi hakkında bilgi vereceklerdir.

Özellikle İzmir genelinde ve Ege Bölgesinde servis ekibimizle havalandırma kurulumu, havalandırma sistemleri tamiri, havalandırma sistemleri bakımı hizmeti veriyoruz.

Her türlü ısıtma, soğutma havalandırma sistemlerinin satışı ve montajını firmamız ve uzman personelimiz tarafından yapılmaktadır.Tüm işletme yada yaşam alanlarının havalandırma ihtiyaçlarına çözümler buluyoruz. Havalandırma tamiri, bakımı, davlumbaz, çelik paslanmaz baca, menfez ve panjur, kanal izolasyonu başlıca hizmetlerimizdir.

Yakın tarihte işletmelerinin değişen ruhsat mevzuatlarında yapılan değişiklikler sebebi ile tüm işletmelerin havalandırma sistemi kullanmaları mecburi hale getirilmiştir.Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi pek çok bakanlıkta işletmeler de gerçekleştirdikleri sıkı denetimler ışığında insan sağlığına çok büyük zararları olan havalandırmasız ortamların ve havalandırma problemlerinin olup olmadığını tespit ederek gerekli
işlem, uygulama ve cezalandırmaları yapmaya başlamıştır.

Havalandırma Sistemi Nedir?
Havalandırma sistemleri belirli bir hızda ve belirli miktarda havanın taşınarak, istenmeyen kirleticilerin (veya “egzoz”) ortadan kaldırılması için tasarlanır. Tüm havalandırma sistemlerinde temelde aynı ilkeler takip edilir; bununla birlikte her bir işyeri için, işin türüne ve işyerindeki kirletici oranına göre, ayrı sistem tasarımı yapılmalıdır.

İşyeri havalandırmaları, havadaki kirletici maddeleri kontrol etmek için yapılır. Bu sebeple, hem sağlıklı hemde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için duman, toz ve buhar gibi kirlerin bulunduğumuz ortamdan uzaklaştırması için kullanılır.

Havalandırma Sistemleri ile
Devamlı taze hava sağlanması, ortam havasının sürekli yenilenmesi
Sıcaklık ve nemin konfor seviyesinde tutulması
Yangın ve patlama tehlikelerinin azaltılması
Kirleticilerin ortadan kaldırılması ya da seyreltilmesi
Ortamlarda istenmeyen hava akımlarının oluşmasını engellemek üzere (Örneğin, pis kokuların yayılması), birçok durumda ortamlara veya dış havaya karşı ortamın negatif basınç (vakumlu havalandırma) veya pozitif basınç (basınçlı havalandırma) altında tutulmasının sağlanması hedeflenir.

Havalandırma Yöntemleri
Hava hareketini sağlayan kuvvetlere göre üçe ayrılır:

Doğal havalandırma: Havanın hareketi ve dolayısıyla yenilenmesi sıcaklık farklarına ve rüzgar etkisine bağlıdır. (Baca ve rüzgar etkisiyle)
Doğal-mekanik havalandırma: Rüzgar etkisiyle çalışan baca aspiratörleri örnek olarak verilebilir.
Mekanik Havalandırma : Bu tip havalandırmada havanın haraketini bir vantilatör temin eder, buda 3 şekilde olabilir;
-Mekanik girişli doğal çıkışlı (vantilatörlü)

-Doğal girişli mekanik çıkışlı (aspiratörlü)

-Mekanik giriş ve çıkışlı (vantilatör ve aspiratörlü)

Etkin bir havalandırma sistemi için, her çalışan için kimyasala bulaşmamış temiz bir nefes alma ortamını sağlar.
Bazı Havalandırma Uygulamaları

  • Hazır flanşlı havalandırma kanalı
  • Alüminyum Hava Kanal Sistemi
  • Flexible Hava Kanal Sistemi
  • Spiro Yuvarlak hava kanal sistemi

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
Endüstriyel Havalandırma Sistemleri, endüstriyel ortamlarda oluşan toz, duman, gaz ve buharı kaynağından emerek uygun çalışma ve yaşam şartlarını sağlar.

Temiz hava gereksinimini uygun filtrasyon yöntemleri ile yaparak, optimum sıcaklık ve nem değerlerine göre ortamın iklimlendirilmesini sağlar.

Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinin tercih alanları;

  1. Endüstriyel Mutfak
  2. Gıda Fabrikaları (Gıda hijyenin sağlanması ruhsat alımı için gereken standartlar)
  3. Mezbahalar (mezbaha soğutması / havalandırması) Tarım il müdürlüklerinden ruhsat alımı için gereken standartlar

Mekanik Havalandırma Nedir?
Vantilatör sistemine bağlı bir motor ile elektrik enerjisini yüksek derecede hava basıncına çeviren ve kanallarla ortama ileten sistemlere mekanik havalandırma adı verilmektedir.
Mekanik havalandırma sistemleri doğal havalandırmanın yeterli gelmediği işyeri, fabrika, AVM, plaza, cami ve ofislerde içerideki kirli hava ve zararlı partikülleri dışarıya tahliye etmek, içeriye taze hava ileterek ferah bir ortam oluşturmak için kullanılan motora bağlı bir vantilatör ile kanallar vasıtasıyla mekâna hava gönderen ya da hava vakumu sağlayan sistemlerdir. İhtiyaca göre sadece vakum yada sadece hava basıncı için kullanılmakla beraber her iki işlemi aynı anda yapan sistemlerde mevcuttur. Hava vakumu ve hava basıncını birlikte yapan sistemlere ısı geri kazanım cihazları da bağlanarak dışarıya tahliye edilen havanın ısısı gelen taze havaya aktarılarak ısıtma ve soğutmada kullanılan enerji miktarı düşürülmekte ve yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

Mekanik Havalandırmanın Faydaları
• Dışarıdan alınan taze havayı içeriye ileterek ferah bir ortam sağlanmaktadır.
• Ortamda düşen oksijen seviyesini yükselterek ve içerideki karbondioksit gazını tahliye ederek insan sağlığını korumaktadır.
• İmalathanelerde oluşan toz ve partiküllerin dışarıya tahliyesi sağlanarak güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.
• İç ortamda oluşan istenmeyen ısının dışarıya tahliyesini sağlayarak konfor sağlamaktadır.
• İstenmeyen kötü kokuların, sigara dumanının, zehirli gazların ve rutubetin tahliyesini sağlayarak iç ortamdan uzaklaştırmaktadır.

İzolasyon Sistemleri

İzolasyon Nedir?
Enerji maliyetlerinin düşürülmesinde alternatif enerji kaynakları kullanıldığı gibi izolasyon uygulamasında önemli bir yer tutmaktadır. İzolasyon işletmelerdeki enerji kayıplarının optimasyonunda kullanılan vazgeçilmez bir unsurdur. Isı izolasyonu genel anlamda soğuk izolasyon ve sıcak izolasyon olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Sıcak İzolasyon
Sıcak izolasyon terimi, sıcaklığı +40°C ile +1250°C arasında olan ortamların çeşitli yöntemler kullanılarak izole edilmesini tanımlamaktadır. Sıcak izolasyon uygulamalarında yüzey genişliği ve akışkan sıcaklığı gibi faktörler göz önüne alınarak cam yünü, kaya yünü,veya seramik yünü, gibi ürünlerden uygun olan seçilir.

Isı yalıtım sağlandıktan sonra metal ceketleme uygulaması ile sisteme mukavemet ve buhar direnci kazandırılır. Sıcak izolasyon uygulaması, ısıtma-kurutma fırınları, sıcak yağ tesisatları, buhar kazan ve tesisatları, duvar, zemin ve çatı yüzeyleri ve özel ısı yalıtımı gereken durumlar için ideal bir sistemdir.

Sığınak Sistemleri
Sığınak yönetmeliğine uygun olarak mevcut sığınak havalandırma projelerine göre özel üretim ve montaj yapılması. Sığınak kapasitesine göre özel seçilmiş klima santralleri : Kum-toz filtreli Aktif karbon filtreli Radyoaktif filtreli sistemler kullanılır.Sığınak Havalandırma; Sığınak havalandırma sistemleri tehlike anında sığınakta bulunan insanlara temiz hava sağlar. sığınakta karbondioksit oranı %2 den fazla, oksijen oranı %19 dan az olmamalıdır.Sığınak yönetmelikte belirtilen serpinti sığınaklarında havalandırma sistemi,klima cihazı menfezler veya yapı perdesiyle sağlanmalıdır ibaresi bulunmakta olup; filtreleme sistemlerinin uygun bir şekilde yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Sığınak Havalandırma Santrali İş merkezleri, Alışveriş merkezleri, Fabrikalar, Hastaneler, Okullar Ev ve Toplu Yaşam Alanları içindir

Paylaş